Bài viết

Tuổi hai lăm

Nắng và hoa hướng dương

Phố ngàn hoa

Đoàn ta

Chúc mừng năm mới

Năm tháng bảy

Ngày ấy toàn quốc kháng chiến

Được tạo bởi Blogger.