Đoàn ta

Đoàn ta đó, ngập tràn sức trẻ
Đoàn ta đây, vững bước tiên phong
Đoàn ta, chung một tấm lòng
Đoàn ta, chung một ông cha oai hùng
Đoàn ta, Đảng và Bác Hồ vĩ đại
Đã chỉ lối, vạch đường cho ta
Rừng hoa, hai sáu tháng ba
Tiếp bước, noi gương, xong pha, rạng ngời...

Thủ Đức, ngày 22/3/2018

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.