Thế sự nhân gian

Nhân gian thế sự ngỡ ngàng
Người lo trách móc, người "quàng việc công"
Ba chân, bốn cẳng, năm hông
Chống sao cho hết, hai mông vẫn còn

Bàn chân, đế dép thì mòn
Lòng ta vẫn thế, vẫn tròn niềm tin
Thôi thì "lén gót" về dinh
Chẳng màng thế sự "bùng binh" mỗi ngày...

Thủ Đức, ngày 19/3/2016

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.