Sống

Sống mà vô dụng, sống làm chi?
Sống đức vô năng, sống lợi gì?
Sống chẳng trước sau, đời thêm khốn
Sống dụng ngôn quèn, đời khinh khi

Sống tai như điếc, tâm đen tối
Sống mắt như đui, tầm lại tồi
Sống hại người tài, không trí tuệ
Sống dụng người tật, coi như toi

Sống cao danh vọng, sống hại đời
Sống thấp lương tri, sống dư hơi
Sống trái đạo người, không ra sống
Sống phải phú quý, chẳng thoát trời

Sống mà phải trái, biết phân rõ
Sống mà thấp cao, chẳng cần mò
Sống dụng tài đức, không màn lợi
Sống để người đời, tạc nhớ cho

Thủ Đức, 13/5/2016

1 nhận xét:

  1. Legislation to legalize Massachusetts sports betting handed in August 2022, but isn't anticipated to fully launch till early 2023. Betting on in-state collegiate sports, both game outcomes and player props, might be prohibited. Betting on the result result} of an in-state school game will solely 배당사이트 be allowed if that group is taking part in} in a tournament comprising four or extra teams. In addition, the casino provides plenty of cost solutions select from|to choose from} for an optimal gaming expertise.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.