Từ mùa hè xanh đến mùa hè xanh


Năm một, tôi làm chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là quân bổ sung
Tôi hăng hái, và đầy lòng kiêu hảnh
Tôi đi để biết, đi để trưởng thành

Nhưng quá kêu hảnh và tự trọng
"Tinh thần" và "nhiệt huyết" bị giết chết bằng sự phân biệt đáng trách
Khuôn khổ giữa kẻ cũ và người mới
Tôi mất tự tin và mất ý niệm mùa hè xanh ban đầu

Năm hai, tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là quân thường trực
Tôi hăng hái và đầy sáng tạo
Tôi đi để chia sẽ, đi để cống hiến và tạo ra thành công

Nhưng cũng quá kêu hảnh và tự trọng
Tôi lại được thử thách bằng tinh thần thép
Tôi nghị lực và phá cách
Có tự tin và kinh nghiệm mùa hè xanh

Năm ba, tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là đội trưởng
Tôi nghiêm nghị và nguyên tắc
Tôi đi để đào tạo và phát triển lực lượng

Nhưng cũng quá kêu hảnh và tự trọng
Tôi phải lo lắng cho gia đình nhỏ mà lớn
Tôi siêng năng và độc đáo
Vừa tự tin, vừa đấu tranh với những "ý niệm" bất thường

Năm tư, có thể tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi hoài niệm và thương nhớ
Nhưng phải kêu hảnh và tự trọng
Vì tôi chính là tôi.

Nhị Bình, 19/7/2015

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.