Thanh niên tuổi trẻ

Thanh niên, tuổi trẻ tài cao
Vững tin bền chí, rượu vào lời ra
Thanh niên, tuổi trẻ chúng ta
Kết thân chén rượu, sẽ là tương lai

Thanh niên, tuổi trẻ ngày mai
Thi cử, lên chức lai rai vài chầu
Thanh niên, tuổi trẻ còn đâu
Nhậu là phương thức, sang giàu nhờ men

Thanh niên, tuổi trẻ bon chen
Uống kiểu "sát phạt", kẻ khen người cười
Thanh niên, tuổi trẻ họ "lười"
Rượu bia, thuốc lá gấp mười lần xưa

Thanh niên, tuổi trẻ xin thưa
Chúng tôi không muốn say sưa chẳng làm?
Thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam 
Uống có văn hoá, xứng tầm "chủ nhân"...

Thủ Đức, 9/3/2016

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.