Tỉnh điên

Thiên hạ tranh nhau chửi tỉnh điên
Biết người nào tỉnh, kẻ nào điên
Điên mà nhường nhịn, điên ấy tỉnh
Tỉnh mà tranh giành, tỉnh ấy điên

Thủ Đức, 11/6/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.