Ngày vui, ngày buồn

Là ngày vui, cũng lại là ngày buồn
Hãy hạnh phúc như Người vẫn hằng mong
Miễn ta nhớ, Tết độc lập sáng ngời
Cũng chính Người tạo lập nên non sông...

Thủ Đức, 2/9/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.