Đồng khởi

Bến Tre Đồng Khởi oai hùng
Dừa cao che bóng, dân cùng đấu tranh
Bao năm vẫn mãi vang danh
Quê hương đồng khởi để ngàn tiếng thơm...

Thủ Đức, 17/1/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.