Vui tết

Vui Tết không quên chuyện Đảng ta
Hợp nhất, khai sinh bởi Bác Hồ 
Trưởng thành cách mạng dân chiến đấu
Quang vinh thắng lợi dựng nước nhà

Thủ Đức, 3/2/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.