Đất nước ta

Đất nước ta, bốn nghìn năm vang vọng
Sống nghề nông, là nghiệp của muôn đời
Nhưng hôm nay, trước giông tố mệnh trời
Cơn thịnh nộ đổ dồn về dân Việt.

Đất Tây Nam hạn, mặn khi nào hết?
Lúa cháy, cây héo, người khát, cá chết
Nhưng dân ta quyết một lòng đoàn kết
Cùng gồng gánh vượt mọi khó gian nan.

Biển gào thét chưa bao giờ nguôi giận
Cá đáy sâu ào ạt trôi vào bờ
Người tắm biển, kẻ ăn cá an dân
Rèn ý chí, thử niềm tin đang mất.

Ai cũng hỏi, đất nước sẽ về đâu,
Ngọn lửa kia, có bao giờ phải tắt?
Vì có Đảng, đang ngày đêm phấn đấu
Giữ ngọn cờ độc lập đến mai sau...

Thủ Đức, 30/4/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.