Qua cao nguyên

Đi mây, về gió... tìm ve
Rong đuổi cao nguyên suốt cả hè
Mưa đón ai về nơi mát mẻ
Nắng thắm thêm xanh giữa buổi tà

Thủ Đức, 18/4/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.