Ngày ấy toàn quốc kháng chiến

Có người nhớ thì cũng có người quên
Nét chữ nghiêng, Người mến gửi đồng bào
Tháng mười hai, năm một chín bốn sáu
Hơn bảy mươi năm, triệu giọt máu đào...

Thủ Đức, 19/12/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.