Năm tháng bảy

Vẫn năm tháng bảy như lần ấy
Giờ đổi tư cách vẫn chưa may
Anh em cùng đội thì chiến đấu
Sẻ chia thành quả, một chữ xây

Vẫn năm tháng bảy như mọi khi
Chẳng có lạ người, lạ việc chi
Chiến sĩ "ra trận", tiên cùng hướng
Gắn kết một nhà, hai chữ tri

Vẫn năm tháng bảy, mà năm nay
"Xông pha" thành phố, thấy cũng hay
Hết trận một, trận hai rồi trận ba
Dù xoay thế kỉ, ba chữ tin

Thủ Đức, 22/12/2017

1 nhận xét:

  1. We can thus say that social OTD players are nine occasions more engaged, since they continue to play the very fact fact} that|although} they do not put any more cash into the sport. Therefore, if you’re not a giant fan of slot video games, you may wish to choose a casino with more various sport choice. Again, it all depends on by} your personal preferences and what types of casino video 바카라사이트 games you want.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.