Năm tháng bảy

Vẫn năm tháng bảy như lần ấy
Giờ đổi tư cách vẫn chưa may
Anh em cùng đội thì chiến đấu
Sẻ chia thành quả, một chữ xây

Vẫn năm tháng bảy như mọi khi
Chẳng có lạ người, lạ việc chi
Chiến sĩ "ra trận", tiên cùng hướng
Gắn kết một nhà, hai chữ tri

Vẫn năm tháng bảy, mà năm nay
"Xông pha" thành phố, thấy cũng hay
Hết trận một, trận hai rồi trận ba
Dù xoay thế kỉ, ba chữ tin

Thủ Đức, 22/12/2017

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.