Chúc mừng năm mới

Năm mới trọn lòng gửi mẹ cha
Bình an, mãi khoẻ tuổi không già
Cây cao bóng cả gương càng rạng
Con cháu đông vui vẹn một nhà

Năm mới gửi lời chúc bạn xa
Tiền vào như nước, ít chi ra
Gia đình đầm ấm, con ngoan giỏi
Lộc phúc an khang mãi đậm đà

Năm mới chúc mừng bằng hữu ta
Ngập tràn hứng khởi nở muôn hoa
Thành công tấn tới danh ngời sáng
Thắm thiết cùng nhau mãi thuận hoà

Năm mới chúc mừng Đoàn - Hội ta
Sức trẻ sinh viên nhiều công phá
Hợp nhau ghi dấu mọi công trình
Kết thành một khối không rời xa

Năm mới chúc mừng dân Việt ta
Đồng tâm vẹn chí vững giang hà
Trong ngoài một hướng chung nguồn cội
Góp sức chung tay giữ nước nhà.

Thủ Đức, 16/2/2018 (ST có chỉnh lý)

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.